EIEL Fichas

Nesta sección vostede pode consultar as fichas municipais da EIEL. Estas fichas consisten de informes de nivel municipal que contén gran cantidade de índices e indicadores que reflexan o estado actual de cada municipio respecto ás dotacións dos servizos, infraestructuras e equipamentos.