EIEL Servizos

A Deputación Provincial de Ourense pon a súa disposición diversos servizos informáticos estandarizados para o uso do cidadán ou outras organizacións con fins particulares ou de integración con terceiras aplicacións. Estos servizos, WCS, WFS e WMS, permiten a consulta de mapas e outros datos xeográficos referentes ás dotacións de servizos, infraestructuras e equipamentos dos concellos pertencentes á provincia de Ourense.